Yhdistys

Integratiivisen psykoterapian yhdistys ry. (IPY) perustettiin 17.4.2008 ja se rekisteröitiin patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 6.11.2008. Yhdistyksen perustivat vuosikurssin 2005 psykoterapian erikoispsykologiopiskelijat (yliopistollinen integratiivinen psykoterapiakoulutus, Psykonet).

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää integratiivisen psykoterapiaotteen tunnettavuutta ja alan tieteellistä tutkimusta. Se pyrkii myös lisäämään tietoa ja moniäänistä keskustelua psykoterapian yleisistä ja erityisistä vaikutusmekanismeista ja synnyttämään vuoropuhelua eri psykoterapiaviitekehysten välille. Lisäksi yhdistys tarjoaa koulutusta, joka tukee integratiivisesti kouluttautuneiden ja työskentelevien psykoterapeuttien ammattitaitoa ja kehittymistä, sekä ylläpitää terapeuttiluetteloa integratiivisesti kouluttautuneista ja työskentelevistä psykoterapeuteista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, harjoittaa tiedotustoimintaa sekä tekee esityksiä ja antaa lausuntoja.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5 muuta varsinaista jäsentä.

Toimintakauden 2024 hallitus on:
Katja Saranpää, puheenjohtaja
Hanna Karanko, varapuheenjohtaja
Ilona Lammi, sihteeri
Johanna Kolo, jäsenvastaava
Selma Gaily
Timo Sampolahti

Jäsenyys

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, opiskelijajäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä.

Varsinaiseksi jäseneksi voivat hakea integratiivisen psykoterapiakoulutuksen suorittaneet henkilöt, joilla on Valviran myöntämä psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeus. Varsinaista jäsenyyttä voi hakea myös muun viitekehyksen psykoterapeutin nimikkeeseen johtaneen koulutuksen pohjalta.

Varsinaiseksi jäseneksi haetaan LIITY-lomakkeella, jossa kuvataan koulutustausta ja vapaamuotoisemmin integratiivisuuden ilmeneminen psykoterapeutin työssä. Hallitus pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä hakemukseen. Varsinainen jäsenyys edellyttää täysimääräisen jäsenmaksun maksamista. Varsinaisilla jäsenillä on muiden jäsenetujen lisäksi oikeus liittyä yhdistyksen ylläpitämään terapeuttiluetteloon.

Opiskelijajäseneksi voivat hakea integratiivisen psykoterapian koulutusohjelmassa opiskelevat. Opiskelijajäseneksi haetaan yhdistyksen sähköpostiin osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella, jossa tulee ilmetä, missä koulutusohjelmansa hakija opiskelee. Opiskelijajäsen voi hakea varinaista jäsenyyttä valmistumisensa jälkeen.

Opiskelijajäsenyys edellyttää täysimääräisen jäsenmaksun maksamista. Opiskelijajäsenyys oikeuttaa muihin jäsenetuihin paitsi terapeuttiluetteloon kuulumista.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenyyttä haetaan yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella, jossa kuvataan koulutustausta sekä motivaatio liittyä yhdistykseen. Kannatusjäsenyys edellyttää täysimääräisen jäsenmaksun maksamista. Kannatusjäsenyys oikeuttaa muihin jäsenetuihin paitsi terapeuttiluetteloon kuulumista.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen toimesta ehdottaa henkilöä, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenyyttä ei voi itse hakea. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksuista. Kunniajäsenyys oikeuttaa kaikkiin  jäsenetuihin.

Yhdistyksen viimeisimmän toimintakertomuksen löydät tästä ja vuosikokouksen pöytäkirjan löydät tästä.

Yhdistyksen rekisteri- ja tietosuojaselosteen löydät tästä.

Yhdistyksen sähköpostiosoite: info@integratiivinenpsykoterapia.fi.