Integratiivinen psykoterapia

Integratiivisessa psykoterapiassa tavoitteena on työskentelytapa, joka huomioi asiakkaiden yksilölliset hoidolliset tarpeet mahdollisimman hyvin. Tähän pyritään erityisesti painottamalla eri psykoterapiamuodoille yhteisiä, muutosta tutkitusti tuottavia tekijöitä, kuten hyvää yhteistyösuhdetta asiakkaan ja terapeutin välillä. Tarpeen mukaan lähestymistapaa täydennetään asiakkaan hoitoon soveltuvalla kokonaisuudella eri psykoterapiasuuntausten teoreettisista hahmotustavoista ja tekniikoista. Psykoterapiassa asiakas ja terapeutti neuvottelevat yhdessä asiakkaan yksilöllisistä tavoitteista ja hänelle soveltuvista työtavoista. Integratiivisen psykoterapeutin ominaisuuksia ovat avoimuus ja joustavuus suhteessa eri psykoterapiateorioihin ja työtapoihin sekä vapaus koulukuntaisesta ajattelusta.

Löydät sivustoltamme sekä asiakkaille että ammattilaisille suunnattua tietoa integratiivisesta psykoterapiasta ja Integratiivisen psykoterapian yhdistyksestä. Tervetuloa tutustumaan!

LIITY JÄSENEKSI

Integratiivisen psykoterapian yhdistyksen jäseneksi voit liittyä Liity-lomakkeella. Tervetuloa mukaan!