ETÄKOULUTUS 29.10.2024: Mitä integratiivisesti työskentelevän psykoterapeutin on hyvä tietää itsemurhatutkimuksesta?

ETÄKOULUTUS (ILTA): Mitä integratiivisesti työskentelevän
psykoterapeutin on hyvä tietää itsemurhatutkimuksesta?
Aika: ti 29.10. klo 17-19
Paikka: Verkossa (Zoom)
Kouluttaja: Selma Gaily-Luoma, psykologi, integratiivinen
yksilöpsykoterapeutti, voimavarakeskeinen perhe- ja paripsykoterapeutti,
väitöskirjatutkija
Koulutuksessa tiivistetään itsetuhoista käyttäytymistä ja sen hoitoa
koskevaa ajankohtaista tutkimustietoa käytännönläheiseen muotoon. Saat
matkaasi tutkimusperustaista opastusta siihen, miten itsetuhoisuutta voi
yhdessä potilaan kanssa tutkia ja mitä itsetuhoisuuden arvioinnissa on
tärkeää huomioida. Lisäksi tarkastellaan sitä, millaiset tekijät
itsetuhoiseen käyttäytymiseen fokusoituja hoitomuotoja yhdistävät ja
miten itsetuhoisten tekojen ehkäisemiseen kohdennettuja interventioita
on mahdollista integroida osaksi monenlaisia psykoterapiaprosesseja.
Iltaan mahtuu myös kurkistus Selman omaan väitöstutkimukseen itsemurhaa
yrittäneiden hoitokokemuksista.
Tämä koulutus vastaa tietosisällöltään pääosin pe 27.9. toteutuvaa
läsnäkoulutusta (kts. yllä), mutta on webinaarimuotoisena kestoltaan
napakampi.
Hinta: IPYn jäsenille 40 €, ei-jäsenille 80 €
Viimeinen ilmoittautumis-ja maksuton peruutuspäivä 14.10.2024
Ilmoittautuminen tästä linkistä: