KOULUTUS: Kosketuksen käyttö psykoterapiassa -teoriaa, reflektointia sekä soinnuttavan koskettamisen harjoittelua

Aika: La 30.11.2024 klo 10.00-18.00
Paikka: Solo Sokos Hotel Pier 4, os. Katajanokanlaituri 4, Helsinki
Kouluttaja: Linda Tavio, psykologi, (PsM), integratiivinen
psykoterapeutti (Valvira, Kela) sekä psykofyysinen psykoterapeutti
(koulutuksessa)
Kosketus psykoterapiassa on suhteellisen vaiettu aihe. Tutkimusten
mukaan terapeutit kyllä koskettavat asiakkaita, mutta eivät puhu siitä
keskenään. Tällöin sen moninaiset, ristiriitaiset ja riskialttiit
ulottuvuudet eivät tule yhteisen havainnoinnin piiriin, eikä interventio
voi kehittyä täyteen potentiaaliinsa. Psykoterapeutit tarvitsevat tiedon
lisäksi harjoittelualustan ammatilliselle koskettamiselle. Kosketus voi
herättää voimakkaita tunteita ja tarpeita ja sillä voi rikkoa myös
rajoja. Terapeutin olisi hyvä tutustua itseensä koskettajana ja
kosketettavana, jotta hänellä on riittävät valmiudet kuunnella kehon
viestejä, ottaa vastaan kosketuksen herättämät reaktiot turvallisen
yhteyden säilyttäen, sekä ylläpitää avointa dialogia niihin liittyen.
Kosketuksen käyttö psykoterapiassa- koulutus jakautuu teoreettiseen ja
kokemukselliseen osuuteen.  Teoriaosuudessa käydään läpi kosketuksen
mahdollisuuksia, riskejä ja käytäntöjä psykoterapeuttisessa suhteessa
kirjallisuuden sekä tapausesimerkkien avulla. Kokemuksellisessa
osuudessa osallistujat pääsevät parin kanssa reflektoimaan omaa suhdetta
kosketukseen henkilökohtaisesta ja ammatillisesta näkökulmasta,
haluamallaan syvyydellä. Lisäksi harjoitellaan kuuntelevaa,
neuvottelevaa, kunnioittavaa ja soinnuttavaa lähestymistapaa
koskettamiseen, sekä erilaisia kosketustekniikoita, kuten vakauttavaa
painelua. Koskettaminen on  aina vapaaehtoista ja osallistujia
kannustetaan omien rajojen ja tarpeiden ilmaisuun jokaisessa vaiheessa.
Hinta: IPYn jäsen 200 €, ei-jäsen 280 € sisältäen aamukahvin, lounaan ja
päiväkahvin
Viimeinen ilmoittautumis- ja maksuton peruutuspäivä: 31.10.2024
Ilmoittautuminen koulutukseen tästä linkistä: