Kaj Lindfors

Kaj LindforsEn voi ottaa uusia asiakkaita.
Käyttäjätilin status on Hyväksytty

Käyttäjä ei ole lisännyt vielä tietoja profiiliinsa.

Vastaanotto
En voi ottaa uusia asiakkaita.
Kaj Lindfors

Asiakaslähtöinen työskentelytavan valinta. Erityisesti psykodynaamisen ja kognitiivisen näkökulman yhdistäminen (esim. kognitiivis-analyyttisen terapian tekniikat). Teen lyhyitä ja pitkiä hoitoja. Lisätietoja: www.kajlindfors.fi

Kellosilta 2, 00520 Helsinki

Puhelin 040 415 6508

Sposti kaj.lindfors@outlook.com

www.kajlindfors.fi

Uusimaa
Palvelut
Nuorten yksilöpsykoterapia, Aikuisten yksilöpsykoterapia
KELA:n palvelutuottajarekisteri
Olen Kelan palveluntuottaja ja asiakkaani voi hakea Kela-korvausta palveluistani.

Kuntoutuspsykoterapia

Koulutus
Psykologian lisensiaatti

Psykoterapian erikoispsykologi

Integratiivinen psykoterapiakoulutus
Ylempi erityistaso (YET)

Olen saanut lisäkoulutusta mm. transaktioanalyysista, päihdeongelmien hoidosta ja psyykkisten traumojen hoidosta.