Hanna Happo

Hanna HappoTilanteeni vaihtelee; voit ottaa yhteyttä ja kysyä tämän hetkistä tilannettani.
Käyttäjätilin status on Hyväksytty

Käyttäjä ei ole lisännyt vielä tietoja profiiliinsa.

Vastaanotto
Tilanteeni vaihtelee; voit ottaa yhteyttä ja kysyä tämän hetkistä tilannettani.
Hanna Happo

Yksilöpsykoterapiaa integratiivisella työotteella asiakaslähtöisesti psykodynaamista ja kognitiivista viitekehystä soveltaen. Mahdollisuus käyttää kuvallisia menetelmiä hoidon osana. Sekä pitkät että lyhyet hoidot.

hanna.happo@yahoo.com
050 527 0749
Vastaanotto: Annankatu 29 A 17, 00100 Hki

Uusimaa
Palvelut
Nuorten yksilöpsykoterapia, Aikuisten yksilöpsykoterapia, Muiden ammattiryhmien yksilötyönohjaus

Psykologin neuvonta- ja ohjauskäynnit, lyhytinterventiot, kriisiterapia.

KELA:n palvelutuottajarekisteri
Olen Kelan palveluntuottaja ja asiakkaani voi hakea Kela-korvausta palveluistani.

Yksilöpsykoterapia, nuoret ja aikuiset.

Koulutus
Psykologian lisensiaatti

Filosofian maisteri (taidekasvatus).

Integratiivinen psykoterapiakoulutus
Ylempi erityistaso (YET)

Traumaattisten kriisien opintokokonaisuus (15 op/ PSYKONET); kognitiivisen lyhytpsykoterapian perusteet (120 t/ Integrum), taideterapian perusteet (5 op/ TAIK) .