Etusivun hahmotelmaa

Integratiivisen psykoterapian tavoitteena on luoda synteesiä erilaisten teoreettisten käsitteiden sekä terapeuttisten tekniikoiden välille, ja löytää juuri kyseistä potilasta parhaiten auttava yhdistelmä. Asiakas ja terapeutti neuvottelevat yhdessä asiakkaan yksilöllisistä tavoitteista ja hänelle soveltuvista työtavoista. Integratiivisessa psykoterapiassa painottuvat eri suuntauksille yhteiset, muutosta tutkitusti tuovat tekijät, kuten hyvä yhteistyösuhde asiakkaan ja terapeutin välillä. Integratiivisen psykoterapeutin ominaisuuksia ovat avoimuus ja joustavuus suhteessa eri psykoterapiateorioihin ja työtapoihin sekä vapaus koulukuntaisesta ajattelusta.

Löydät sivustoltamme sekä asiakkaille että ammattilaisille suunnattua tietoa intergratiivisesta psykoterapiasta ja sen yhdistyksestä. Tervetuloa tutustumaan!