Yhdistys

Integratiivisen psykoterapian yhdistys ry. (IPY) perustettiin 17.4.2008 ja se rekisteröitiin patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 6.11.2008. Yhdistyksen perustivat vuosikurssin 2005 psykoterapian erikoispsykologiopiskelijat (yliopistollinen integratiivinen psykoterapiakoulutus, Psykonet).

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää integratiivisen psykoterapiaotteen tunnettavuutta ja alan tieteellistä tutkimusta. Se pyrkii myös lisäämään tietoa ja moniäänistä keskustelua psykoterapian yleisistä ja erityisistä vaikutusmekanismeista ja synnyttämään vuoropuhelua eri psykoterapiaviitekehysten välille. Lisäksi yhdistys tarjoaa koulutusta, joka tukee integratiivisesti kouluttautuneiden ja työskentelevien psykoterapeuttien ammattitaitoa ja kehittymistä, sekä ylläpitää terapeuttiluetteloa integratiivisesti kouluttautuneista ja työskentelevistä psykoterapeuteista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, harjoittaa tiedotustoimintaa sekä tekee esityksiä ja antaa lausuntoja.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5 muuta varsinaista jäsentä.

Toimintakauden 2021 hallitus on:
Jenni Leinonen, puheenjohtaja
Katja Saranpää, varapuheenjohtaja
Outi Saleva, sihteeri
Siina Hakala, rahastonhoitaja
Mari Köykkä, jäsenvastaava
Timo Sampolahti, yhdyshenkilö integratiivisten psykoterapeuttikoulutusten keskustelufoorumiin
Lisäksi Markus Nyrhinen jatkaa yhdistyksen nettisivuvastaavana hallituksen ulkopuolelta.

Jäsenyys

Yhdistyksen jäsenyysmuotoja ovat varsinainen jäsenyys ja kannatusjäsenyys (mm. psykoterapiaopiskelijat). Jäsenmaksu molemmille on 50€/vuosi. Yhdistyksellä on myös kaksi kunniajäsentä. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta. Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa yhdistykselle sähköpostitse: info (at) integratiivinenpsykoterapia.fi

Varsinaiseksi jäseneksi hakevalla tulee olla VALVIRAn myöntämä psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeus. Psykoterapian erikoispsykologitutkinnon omaavat hakijat (yliopistollinen integratiivinen psykoterapiakoulutus, Psykonet) hyväksytään automaattisesti varsinaisiksi jäseniksi niin, että muita perusteluita omalle integratiiviselle otteelle ei tarvita. Muiden hakijoiden täytyy hakemuksessaan perustella integratiivisuutensa psykoterapeutteina ja tukea yhdistyksen tarkoitusta—aiemmin edellytettyjä koulutuksellisia tai tutkimuksellisia lisäansioita ei enää vaadita varsinaisiksi jäseniksi hakevilta.

Koska psykoterapian erikoispsykologikoulutuksessa opiskelu perustuu integratiiviseen työotteeseen ja opiskelijoilta edellytetään tieteellistä tutkimusta psykoterapian alalta, voidaan tässä koulutuksessa olevat hyväksyä yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi jo ennen psykoterapeutti-nimikkeen käyttöoikeuden saamista. Yhdistyksen terapeuttiluetteloon hakijan tiedot voidaan merkitä kuitenkin vasta psykoterapeutti-nimikkeen käyttöoikeuden saamisen (VALVIRA) jälkeen. Psykoterapian alan erikoispsykologikoulutuksen opiskelijoiden jäsenmaksu on 50€/vuosi.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä kuka tahansa henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan tavoitteiden toteutumista. Kannatusjäsenyyttä hakevalta ei edellytetä psykoterapeutin pätevyyttä. Kannatusjäsenyys mahdollistaa esimerkiksi yhdistyksen koulutuksiin osallistumisen.

Yhdistyksen viimeisimmän toimintakertomuksen löydät tästä ja vuosikokouksen pöytäkirjan löydät tästä.

Yhdistyksen rekisteri- ja tietosuojaselosteen löydät tästä.