Tuula Kukkohovi

Tuula KukkohoviEn voi ottaa uusia asiakkaita.
Käyttäjätilin status on Hyväksytty

Käyttäjä ei ole lisännyt vielä tietoja profiiliinsa.

Vastaanotto
En voi ottaa uusia asiakkaita.
Tuula Kukkohovi

Integratiivisen työtavan painotuksena kognitiiviset ja kognitiivis-behavioraaliset lähestymistavat. Pitkät ja lyhyet terapiat; myös etäyhteydellä.

tuula.kukkohovi@terapiatilakoto.fi
www.terapiatilakoto.fi
Tapiola, Espoo

Uusimaa
Palvelut
Aikuisten yksilöpsykoterapia
KELA:n palvelutuottajarekisteri
Olen Kelan palveluntuottaja ja asiakkaani voi hakea Kela-korvausta palveluistani.

Kuntoutuspsykoterapia

Koulutus
Psykologian lisensiaatti

Psykoterapian erikoispsykologi

Integratiivinen psykoterapiakoulutus
Ylempi erityistaso (YET)

Dialektinen käyttäytymisterapia