Tuula Grandell

Tuula GrandellTilanteeni vaihtelee; voit ottaa yhteyttä ja kysyä tämän hetkistä tilannettani.
Käyttäjätilin status on Hyväksytty

Käyttäjä ei ole lisännyt vielä tietoja profiiliinsa.

Vastaanotto
Tilanteeni vaihtelee; voit ottaa yhteyttä ja kysyä tämän hetkistä tilannettani.
Tuula Grandell

Integratiivinen työote: mahdollista kulkea tarpeen ja tilanteen mukaan käyttäen apuna unia, kuvia, esineitä, kirjoittamista tai draamallista. Psykodynaaminen työote: nykyhetken kokemukseen vaikuttavat taustatekijät tärkeitä ymmärtää ja irrottautua niistä kohti muutosta.

tuula@akaanpsykologi.fi
Vo:t Espoon Leppävaara ja Akaan Toijala.

Pirkanmaa, Uusimaa
Palvelut
Aikuisten yksilöpsykoterapia

Tukipalvelukäynnit/neuvonta

KELA:n palvelutuottajarekisteri
Olen Kelan palveluntuottaja ja asiakkaani voi hakea Kela-korvausta palveluistani.

Yksilö- ja ryhmäpsykoterapia

Koulutus
Psykologian maisteri

Ryhmäanalyyttinen psykoterapia
Analyyttisen psykologian metodologia yksilöpsykoterapiassa (C.G.Jung)

Erityistaso (ET)

Psykodraamamenetelmien kouluttajataso (TEP)
Työterveyspsykologi.
Työnohjaajakoulutus ja toiminnallisten menetelmien käyttö työnohjauksessa.