Mervi Seppälä

Mervi SeppäläEn voi ottaa uusia asiakkaita.
Käyttäjätilin status on Hyväksytty

Käyttäjä ei ole lisännyt vielä tietoja profiiliinsa.

Vastaanotto
En voi ottaa uusia asiakkaita.
Mervi Seppälä

Annankatu 29 A 14, 00100 Helsinki
merviseppala@gmail.com
045 1229425

Uusimaa
Palvelut
Aikuisten yksilöpsykoterapia
KELA:n palvelutuottajarekisteri
Olen Kelan palveluntuottaja ja asiakkaani voi hakea Kela-korvausta palveluistani.

Kuntoutuspsykoterapia

Koulutus
Psykologian lisensiaatti

Psykoterapian erikoispsykologi

Integratiivinen psykoterapiakoulutus, Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiakoulutus

Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus
Tietoisuustaidot psykoterapiassa
Toiminnallisten ryhmätyömenetelmien ohjaaja -koulutus

Ylempi erityistaso (YET)

Työterveyspsykologi
Työnohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille
Also in english