Gudrun Kristmannsdottir

Gudrun KristmannsdottirTilanteeni vaihtelee; voit ottaa yhteyttä ja kysyä tämän hetkistä tilannettani.
Käyttäjätilin status on Hyväksytty

Käyttäjä ei ole lisännyt vielä tietoja profiiliinsa.

Vastaanotto
Tilanteeni vaihtelee; voit ottaa yhteyttä ja kysyä tämän hetkistä tilannettani.
Gudrun Kristmannsdottir

Olen erikoispsykologi ja integratiivinen kouluttajapsykoterapeutti. Tarjoan sekä lyhyttä että pitkää psykoterapiaa, lyhyitä konsultaatioita ja apua elämän kriiseihin. Tapaan myös mielelläni nuorten vanhempia, jotka tarvitsevat tukea vanhemmuuteen tai neuvoja nuoren psyykkisissä ongelmissa.
Tarjoan työnohjausta ja koulutusta. Erikoisalani on Syömishäiriöt ja pakonomainen liikunta

Terapiatalo Sointu
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki
kristmannsdottir@liikkuvamieli.
com
www.terapiatalosointu.fi

Uusimaa
Palvelut
Aikuisten yksilöpsykoterapia, Vanhempainohjaus lapsen/nuoren psykoterapiaan liittyen, Psykoterapeuttien yksilötyönohjaus, Psykoterapeuttien ryhmätyönohjaus, Muiden ammattiryhmien yksilötyönohjaus, Muiden ammattiryhmien ryhmätyönohjaus

Konsultaatiokäynnit
Vanhempain ohjaus
Työnohjaus (yksilö, ryhmä)
Kouluttaminen

KELA:n palvelutuottajarekisteri
Olen Kelan palveluntuottaja ja asiakkaani voi hakea Kela-korvausta palveluistani.

Kuntoutuspsykoterapia

Koulutus
Psykologian lisensiaatti
Integratiivinen psykoterapiakoulutus

Mentalisaatioon perustuva psykoterapiakoulutus (MBT)

Vaativa erityistaso (VET, kouluttaja- ja työnohjaajapsykoterapeutti)

Lisensoitu ryhmäliikuntaohjaaja