Heli Järnefelt

Heli JärnefeltEn voi ottaa uusia asiakkaita.
Käyttäjätilin status on Hyväksytty

Käyttäjä ei ole lisännyt vielä tietoja profiiliinsa.

Vastaanotto
En voi ottaa uusia asiakkaita.
Heli Järnefelt

Minulle on tärkeää muodostaa asiakkaan kanssa turvallinen ja arvostava yhteistyösuhde. Yhdistän työskentelyssäni eri terapiaviitekehysten näkemyksiä ja menetelmiä asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Hoidon tavoitteita ja menetelmiä arvioidaan ja muutetaan tarpeen mukaan. Hoidon tuloksellisuutta arvioidaan säännöllisesti. Minulla on pitkä kokemus mm. masennus-, ahdistus-, paniikki- ja unihäiriöiden sekä kriisien, traumaattisten kokemusten ja työuupumuksen hoidosta.

heli.jarnefelt@saunalahti.fi
Terapiatalo Sointu, Döbelninkatu 2, 8. kerros, 00260 Helsinki

Uusimaa
Palvelut
Aikuisten yksilöpsykoterapia

Lyhyt- ja pitkäkestoinen psykoterapia Työterveyspsykologin käynnit ja muut työterveyshuollon psykologipalvelut

KELA:n palvelutuottajarekisteri
Olen Kelan palveluntuottaja ja asiakkaani voi hakea Kela-korvausta palveluistani.

Kuntoutuspsykoterapia, työterveyshuollon psykologipalvelut, psykologin tutkimukset

Koulutus
Psykologian tohtori
Integratiivinen psykoterapiakoulutus
Ylempi erityistaso (YET)

Psykoterapian ja terveyspsykologian erikoispsykologi, työterveyshuollon koulutus psykologeille, äkillisten traumaattisten kriisien koulutus.