Männistö Marjo, Oulu

Hallituskatu 13-17 F 66, 90100 Oulu

puh. 050-5377 009

e-mail. info (at) marjomannisto.fi, www.marjomännistö.fi

Koulutus (akateeminen):

Sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja, psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto

Psykoterapiakoulutus:

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ET

Integratiivisen työtavan painotukset:

Yhdistelen terapiatyössäni kognitiivista, sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeistä psykoterapiaa liittäen näihin tarpeenmukaisesti kriisi- ja traumahoidon menetelmiä.

Muu erikoistuminen:

Kognitiivisen lyhytterapian erityispätevyys, tietoisuustaitopohjaisen kognitiivisen terapian pätevyys, Tukemisen menetelmä – humanistiseen psykologiaan perustuvan terapiamenetelmän koulutus, myös akuuttien kriisien hoito, parhaillaan kognitiivis-integratiivisen psykoterapian koulutuksessa.

Kohderyhmät:

Aikuiset

KELA:n palvelutuottajarekisterissä:

Kyllä