Soisalo Raul, Joensuu

Siltakatu 20 B 32 Joensuu

puh. 050-5055145

e-mail. raul.soisalo (at) psyk.fi

Koulutus (akateeminen):

KM, OPO

Psykoterapiakoulutus:

Perheterapia VET, Systeeminen yksilöterapia ET

Integratiivisen työtavan painotukset:

Pääteoriani on psykodynaaminen ja systeeminen, aputeorioitani ovat sosiaalinen konstruktionismi, narratiivisuus, sekä sosiokognitiivinen teoria. Lisäksi työotteessani on elementtejä kognitiivisesta psykoterapiasta, ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä.

Muu erikoistuminen:

Väkivallan preventio hoitotyössä; työnohjaus ja konsultaatio

Kohderyhmät:

Aikuiset, lapset, nuoret

KELA:n palvelutuottajarekisterissä

Kyllä (kaiken ikäiset, yksilö ja perhe)