Hämäläinen Tarja, Helsinki

Eteläinen Hesperiankatu 22 A 3 00100 Helsinki

puh. 0400-421865

e-mail. tarjahamalainen (at) icloud.com

Koulutus (akateeminen):

Sosiaalityöntekijä, sosiaalityön pätevöitymiskoulutus (alempi korkeakoulututkinto)

Psykoterapiakoulutus:

Kognitiivis-analyyttinen VET, kouluttajapätevyys

Integratiivisen työtavan painotukset:

Kognitiivisen ja psykodynaamisen työotteen yhdistäminen

Muu erikoistuminen:

Työnohjaus, kehopsykoterapeuttinen lisäkoulutus, dissosiaatiohäiriöiden hoitoon liittyvä lisäkoulutus

Kohderyhmät:

Aikuiset, nuoret aikuiset

KELA:n palvelutuottajarekisterissä

Kyllä