Backlund Mika, Helsinki

Döbelninkatu 2, 8 krs./Terapiatalo Sointu

puh. 040 7172 369 (yhteydenottopyynnöt tekstiviestitse)

e-mail. mika.backlund (at) live.com

Koulutus (akateeminen):

PsM, psykologi

Psykoterapiakoulutus:

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapeuttikoulutus

Integratiivisen työtavan painotukset:

kognitiivisen ja psykodynaamisen työotteen yhdistäminen, tarpeen mukaan myös mm. skeematerapeuttisten ja kehollisten menetelmien yhdistäminen työskentelyyn

Muu erikoistuminen:

Pitkä työkokemus psykologina terapeuttisesta työstä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, jossa kokemusta mm. erilaiseen masennus- ja ahdistusoireisiin liittyvien vaikeuksien, traumatisoitumisen, elämän kriisien ja persoonallisuusproblematiikkaan liittyvien vaikeuksien hoitamisesta

Kohderyhmät:

Yli 16-vuotiaat nuoret ja aikuiset

KELA:n palvelutuottajarekisterissä:

Kyllä