Ajankohtaista

Suositellut

Kirjasuositus: Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan perusteita

Otsikossa mainittu kirja on julkaistu Editan ja Suomen Psykologiliiton Persona Grata-sarjassa  IPY:n jäsenten merkittävällä myötävaikutuksella (https://www.editapublishing.fi/oppimateriaalit/tuote/mika-psykoterapiassa-auttaa-integratiivisen-lahestymistavan-perusteita).

Teokseen on koottu psykoterapia-alan asiantuntijoiden ajantasainen käsitys siitä, mitkä asiat vaikuttavat psykoterapian onnistumiseen. Lähestymistapa on erilaisia psykoterapiasuuntauksia, menetelmiä ja tutkimustietoa yhdistelevä. Kirjassa kerrotaan mm. terapeuttisesta yhteistyösuhteesta, terapeutin ja asiakkaan vaikutuksesta psykoterapian onnistumiseen sekä integratiivisesta työskentelytavasta. Lisäksi kartoitetaan mm. kehityspsykologisen, lääketieteellisen ja neuropsykologisen tiedon integrointia psykoterapeutin tietopohjaan. Kirja käsittelee myös kaikkia psykoterapeutteja koskettavia käytännön kysymyksiä kuten kriisien kohtaamista sekä kehollisuuden merkitystä psykoterapiassa.

Tämä kirja on ensimmäinen suomenkielinen integratiivista lähestymistapaa esittelevä teos. Se on tarkoitettu kaikille psykoterapeuteille ja psykoterapeuteiksi opiskeleville sekä muille hoitoalan työntekijöille, jotka itse käyttävät terapeuttisia menetelmiä työssään tai ohjaavat asiakkaitaan psykoterapiapalveluiden pariin. Kirjoittajina on kymmenen psykoterapia-alan asiantuntijaa: prof. Jarl Wahlström (JY), prof. Karl-Erik Wahlberg (JY), prof. (emeritus) Mikael Leiman, lehtori Kirsti-Liisa Kuusinen (JY), lehtori Hely Kalska (HY), PsL Pirjo Lehtovuori, PsT Katja Kurri, PsL Harri Valkonen, PsL Gudrun Kristmansdottir ja PsL Teemu Ollikainen. Kirjan ovat toimittaneet PsT Sanna Eronen ja PsL Paula Lahti-Nuuttila.

Vuosikokous ja koulutusilta

VUOSIKOKOUS ja KOULUTUSILTA
On aika kutsua teidät sääntömääräiseen vuosikokoukseen, yhteiselle illalliselle sekä terapiasuhteeseen liittyvään koulutukseen. Kaikki tämä tapahtuu perjantaina 25.3.2022 klo 16:45 alkaen. Osallistua voi joko etäyhteydellä tai paikanpäällä hotelli Valon tiloissa (Mannerheimintie 109, Helsinki).
Ennen koulutusta kahvi ja suolainen klo 16:45
 

Ilmoittaudun koulutukseen tästä

Klo 17-19 Psykiatri ja lääketieteen tohtori Juha Markkula kouluttaa aiheesta “Yleisimmät neuropsykiatriset häiriöt ja niiden huomioiminen psykoterapeuttisessa vuorovaikutuksessa“. Juha toivoo koulutuksesta mahdollisimman keskustelevaa, ja aiheeseen liittyviä kysymyksiä voi miettiä jo etukäteen. Koulutuksen hinta on jäsenille 40€ ja ei-jäsenille 80€. Maksuton peruminen mahdollista 17.3. asti.

Klo 19:15 – 20:30 IPY:n sääntömääräinen vuosikokous. Kokousasiakirjat tämän sähköpostin liitteenä. Yhdistys tarjoaa kokoukseen osallistuville kuohuviinin sekä illallisen ruokajuomineen hotelli Valon ravintolassa heti kokouksen jälkeen. Etäosallistujille postitetaan Kotipizzan lahjakortti. Vuosikokoukseen voi osallistua paikan päällä ilman ilmoittautumista. Mikäli haluat kuitenkin kuohuviinin ja osallistua kokoukseen osallistuville tarjottavaan illalliseen tai saada etäilijän paketin postitse, tulee sinun ilmoittautua 17.3.22 mennessä oheisesta linkistä.
Tervetuloa mielenkiintoiseen koulutukseen, vaikuttamaan tämän vuoden toimintaan ja viettämään mukavaa iltaa yhdessä!

HY: Integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutus

Integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutus järjestetään Helsingin yliopiston ja integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttien yhteistyönä. Koulutuksen kesto on syksystä 2022 kevääseen 2024, neljän lukukauden mittaisena.

Kirjasuositus: Terapiasuhteessa olemisen taito

Terapiasuhteessa olemisen taito -kirja on julkaistu (https://www.editapublishing.fi/tuote/terapiasuhteessa-olemisen-taito), alla kirjan esittelyteksti ja kansikuva:

Terapiasuhteessa olemisen taito
(toim. Päivi Turpeinen ja Riikka Nurmento)

Psykoterapeuttisen työn keskeinen tavoite on tarjota asiakkaalle kokemus kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta – senkaltainen hyvä kokemus vuorovaikutuksesta, joka monilla psykoterapiaan hakeutuvilla on jäänyt hauraaksi. Psykoterapeutit tunnistavat yleisesti hyvän terapiasuhteen merkityksen sekä terapian mahdollistavana että hoitavana ulottuvuutena. Myös psykoterapian tuloksellisuustutkimusten pohjalta tiedetään, että terapiasuhteen laatu on keskeinen kaikkien terapioiden tuloksellisuuteen vaikuttava tekijä.

Terapiasuhdetta erilaisten asiakkaiden kanssa rakentaessaan terapeutti kohtaa monenlaisia kysymyksiä ja haasteita. Tämä kirja on syntynyt näiden kysymysten pohtimisesta. Terapiasuhteessa olemisen taito on psykoterapeuteille, psykoterapiaopiskelijoille, psykologeille, psykiatreille ja muille psykiatrian alan työntekijöille suunnattu teos, jossa esitetään teoria- ja tutkimuspohjaista tietoa terapiasuhteesta tukemaan kliinistä terapiatyötä. Kirjoittajat ovat psykoterapeutteja, psykoterapian tutkijoita ja kouluttajia, joita yhdistää kiinnostus uusimpaan psykoterapiatutkimukseen.

Kirja edustaa integratiivista lähestymistapaa, jossa yhdistetään tietoa psykoterapiatutkimuksesta sekä eri psykoterapiasuuntauksista. Kirjan näkökulma hyödyttää näin ollen eri teoreettisista viitekehyksistä käsin terapiatyötä tekeviä ja mahdollistaa kirjan käytön erityyppisissä hoitokonteksteissa ja psykoterapian alan koulutuksissa.