Ajankohtaista

Suositellut

Kirjasuositus: Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan perusteita

Otsikossa mainittu kirja on julkaistu Editan ja Suomen Psykologiliiton Persona Grata-sarjassa  IPY:n jäsenten merkittävällä myötävaikutuksella (https://www.editapublishing.fi/oppimateriaalit/tuote/mika-psykoterapiassa-auttaa-integratiivisen-lahestymistavan-perusteita).

Teokseen on koottu psykoterapia-alan asiantuntijoiden ajantasainen käsitys siitä, mitkä asiat vaikuttavat psykoterapian onnistumiseen. Lähestymistapa on erilaisia psykoterapiasuuntauksia, menetelmiä ja tutkimustietoa yhdistelevä. Kirjassa kerrotaan mm. terapeuttisesta yhteistyösuhteesta, terapeutin ja asiakkaan vaikutuksesta psykoterapian onnistumiseen sekä integratiivisesta työskentelytavasta. Lisäksi kartoitetaan mm. kehityspsykologisen, lääketieteellisen ja neuropsykologisen tiedon integrointia psykoterapeutin tietopohjaan. Kirja käsittelee myös kaikkia psykoterapeutteja koskettavia käytännön kysymyksiä kuten kriisien kohtaamista sekä kehollisuuden merkitystä psykoterapiassa.

Tämä kirja on ensimmäinen suomenkielinen integratiivista lähestymistapaa esittelevä teos. Se on tarkoitettu kaikille psykoterapeuteille ja psykoterapeuteiksi opiskeleville sekä muille hoitoalan työntekijöille, jotka itse käyttävät terapeuttisia menetelmiä työssään tai ohjaavat asiakkaitaan psykoterapiapalveluiden pariin. Kirjoittajina on kymmenen psykoterapia-alan asiantuntijaa: prof. Jarl Wahlström (JY), prof. Karl-Erik Wahlberg (JY), prof. (emeritus) Mikael Leiman, lehtori Kirsti-Liisa Kuusinen (JY), lehtori Hely Kalska (HY), PsL Pirjo Lehtovuori, PsT Katja Kurri, PsL Harri Valkonen, PsL Gudrun Kristmansdottir ja PsL Teemu Ollikainen. Kirjan ovat toimittaneet PsT Sanna Eronen ja PsL Paula Lahti-Nuuttila.

Suunnitteilla: Terapiasuhde etäyhteydessä

Aiemmin EFT-koulutukselle sovitulle ajalle lauantaina 13.3.2021 klo 10-18 on suunniteilla etä(hybridi)koulutus aiheesta ‘Terapiasuhde etäyhteydessä’, jonka jälkeen olisi yhdistyksen vuosikokous. Tästä lisää lähempänä.

EFT traumapotilaiden hoidossa

Katja Saranpää kouluttaa aiheesta EFT traumapotilaiden hoidossa.

Koulutus on luonteeltaan workshop-tyyppinen ja sisältää live-harjoitteita. Koronan vuoksi koulutus siirretään myöhempään ajankohtaan. Tälle samalle ajankohdalle on suunniteilla etä(hybridi)koulutus aiheesta ‘Terapiasuhde etäyhteydessä’, jonka jälkeen olisi yhdistyksen vuosikokous.

IPYN PORINAILLAT

IPY käynnisti marraskuussa jäsenten toiveesta vapaamuotoiset PORINAILLAT. Uusi tapahtuma keräsi ensimmäisellä kerralla pienen porukan. Ilta oli oikein antoisa ja keskustelua käytiin mm. lääkityksen alaslaskusta terapian aikana ja kehollisuuden huomioimisesta psykoterapiatyössä.

Porinailtojen tarkoituksena on tarjota jäsenille mahdollisuus keskustella psykoterapiaintegraatioon ja toimiviin psykoterapiakäytäntöihin liittyvistä kysymyksistä muiden integratiivisesti ajattelevien kanssa.

Ilmoittaudu keskusteluiltaan osoitteeseen info@integratiivinenpsykoterapia.fi viimeistään kaksi päivää ennen tapahtumaa. Korona-tilanteen vuoksi 13.11.2020 klo 19 Porina-ilta pidetään verkossa. Saat osallistumislinkin digibaariin sähköpostiisi 15 min ennen Porina-illan alkua.

Prof. Bruce Wampold Suomessa! Siirretty vuoteen 2021!

Yhdistyksen järjestämää koulutusta!

Suunniteltu Bruce Wamboldin koulutus on siirretty korona-pandemian vuoksi 2021 puolelle. Tarkka ajankohta ilmoitetaan hyvissä ajoin heti, kun sellaisen sopiminen on mahdollista. Bruce on halukas tulemaan Helsinkiin tilanteen niin salliessa ja arvioi, että workshop-tyyppinen koulutus on osallistujille live-koulutuksena antoisampi kuin nettikoulutus.

Professori Bruce Wampold tulee kouluttamaan Helsingissä otsikolla: Improving Psychotherapy Outcomes, One Therapist at a Time.

Koulutuksen aiemmat esitteet ja lisätietoja alla:

Kirjasuositus: Terapiasuhteessa olemisen taito

Terapiasuhteessa olemisen taito -kirja on julkaistu (https://www.editapublishing.fi/tuote/terapiasuhteessa-olemisen-taito), alla kirjan esittelyteksti ja kansikuva:

Terapiasuhteessa olemisen taito
(toim. Päivi Turpeinen ja Riikka Nurmento)

Psykoterapeuttisen työn keskeinen tavoite on tarjota asiakkaalle kokemus kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta – senkaltainen hyvä kokemus vuorovaikutuksesta, joka monilla psykoterapiaan hakeutuvilla on jäänyt hauraaksi. Psykoterapeutit tunnistavat yleisesti hyvän terapiasuhteen merkityksen sekä terapian mahdollistavana että hoitavana ulottuvuutena. Myös psykoterapian tuloksellisuustutkimusten pohjalta tiedetään, että terapiasuhteen laatu on keskeinen kaikkien terapioiden tuloksellisuuteen vaikuttava tekijä.

Terapiasuhdetta erilaisten asiakkaiden kanssa rakentaessaan terapeutti kohtaa monenlaisia kysymyksiä ja haasteita. Tämä kirja on syntynyt näiden kysymysten pohtimisesta. Terapiasuhteessa olemisen taito on psykoterapeuteille, psykoterapiaopiskelijoille, psykologeille, psykiatreille ja muille psykiatrian alan työntekijöille suunnattu teos, jossa esitetään teoria- ja tutkimuspohjaista tietoa terapiasuhteesta tukemaan kliinistä terapiatyötä. Kirjoittajat ovat psykoterapeutteja, psykoterapian tutkijoita ja kouluttajia, joita yhdistää kiinnostus uusimpaan psykoterapiatutkimukseen.

Kirja edustaa integratiivista lähestymistapaa, jossa yhdistetään tietoa psykoterapiatutkimuksesta sekä eri psykoterapiasuuntauksista. Kirjan näkökulma hyödyttää näin ollen eri teoreettisista viitekehyksistä käsin terapiatyötä tekeviä ja mahdollistaa kirjan käytön erityyppisissä hoitokonteksteissa ja psykoterapian alan koulutuksissa.