Ajankohtaista

Suositellut

Kirja julkaistu: Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan perusteita

Otsikossa mainittu kirja on julkaistu Editan ja Suomen Psykologiliiton Persona Grata-sarjassa  IPY:n jäsenten merkittävällä myötävaikutuksella (https://www.editapublishing.fi/oppimateriaalit/tuote/mika-psykoterapiassa-auttaa-integratiivisen-lahestymistavan-perusteita).

Teokseen on koottu psykoterapia-alan asiantuntijoiden ajantasainen käsitys siitä, mitkä asiat vaikuttavat psykoterapian onnistumiseen. Lähestymistapa on erilaisia psykoterapiasuuntauksia, menetelmiä ja tutkimustietoa yhdistelevä. Kirjassa kerrotaan mm. terapeuttisesta yhteistyösuhteesta, terapeutin ja asiakkaan vaikutuksesta psykoterapian onnistumiseen sekä integratiivisesta työskentelytavasta. Lisäksi kartoitetaan mm. kehityspsykologisen, lääketieteellisen ja neuropsykologisen tiedon integrointia psykoterapeutin tietopohjaan. Kirja käsittelee myös kaikkia psykoterapeutteja koskettavia käytännön kysymyksiä kuten kriisien kohtaamista sekä kehollisuuden merkitystä psykoterapiassa.

Tämä kirja on ensimmäinen suomenkielinen integratiivista lähestymistapaa esittelevä teos. Se on tarkoitettu kaikille psykoterapeuteille ja psykoterapeuteiksi opiskeleville sekä muille hoitoalan työntekijöille, jotka itse käyttävät terapeuttisia menetelmiä työssään tai ohjaavat asiakkaitaan psykoterapiapalveluiden pariin. Kirjoittajina on kymmenen psykoterapia-alan asiantuntijaa: prof. Jarl Wahlström (JY), prof. Karl-Erik Wahlberg (JY), prof. (emeritus) Mikael Leiman, lehtori Kirsti-Liisa Kuusinen (JY), lehtori Hely Kalska (HY), PsL Pirjo Lehtovuori, PsT Katja Kurri, PsL Harri Valkonen, PsL Gudrun Kristmansdottir ja PsL Teemu Ollikainen. Kirjan ovat toimittaneet PsT Sanna Eronen ja PsL Paula Lahti-Nuuttila.

Juhlaseminaari 5.5.2018

Meillä on ilo kutsua Sinut mukaan IPY:n 10-vuotisen taipaleen kunniaksi järjestettävään juhlaseminaariin 5.5.2018 klo 10-17:30.

Tutustu ohjelmaan! Puhujina Kirsti-Liisa Kuusinen sekä Jarl Wahlström. Seminaarin hinta on jäsenille vain 80€ (sis. kahvit ja lounaan) ja ei-jäsenille 150€.

Ilmoittaudu heti tai viimeistään 31.3. mennessä!

Ohjelmaa ja ilmoittautumislinkkiä saa mieluusti jakaa omalle terapeuttiverkostolleen ja TERA-vuosikurssikavereilleen!

Odotamme ilolla yhteistä kohtaamista toukokuussa!

  1. IPY:n hallitus

Siina Hakala (rahis)

Benina Jakobson (jäsenvastaava)

Riitta Keto

Misa Kokkonen

Jenni Leinonen (puhis)

Riikka Toivonen (sihteeri)

Tärkeitä päivämääriä

Hyvää alkanutta vuotta 2018 kaikki ipyläiset!

Tässä tiivis tiedote tärkeistä kevään päivistä. Kutsut ja tarkemmat tiedot tulevat jäsenille meilitse ja nettisivuille lähempänä.

Yhdistyksen vuosikokous pe 23.3.18 klo 17:30, Helsinki. Mahdollisuus tavata tuttuja ja vaikuttaa yhdistyksen toiminnan sisältöön!

Yhdistyksen 10-vuotis Juhlaseminaari la 5.5. koko päivä, Helsinki. Mahdollisuus kuulla kahta integratiivisuuden uranuurtajaa: Jarl Wahström  ja Kirsti-Liisa Kuusinen.  Juhlaseminaari on luonteeltaan keskusteleva ja jatkuu yhteisellä illanvietolla. Tarkennukset lähempänä virallisen kutsun yhteydessä..

Työn iloa kaikille!
t. IPY:n hallitus

Siina Hakala (rahis)
Benina Jakobson (jäsenvastaava)
Riitta Keto
Misa Kokkonen
Jenni Leinonen (puhis)
Riikka Toivonen (sihteeri)

Yhdistyksen vuosikokous 23.3.2018

Taas lähestyy se aika vuodesta, että on erityinen mahdollisuus vaikuttaa IPY:n toiminnan sisältöön!

Tervetuloa IPYn vuosikokoukseen perjantaina 23.3.2018 klo 17:30 Terapiatalo Sointuun

(käynti Töölöntorinkatu 2, ovisummeri)!

IPY tarjoaa vuosikokoukseen osallistuneille illallisen Soinnun alakerrassa sijaitsevassa

Trattoria Sogno:ssa klo 19 alkaen (Menu Sogno). Illallista varten sinun tulee varata itsellesi pöytäpaikka sekä ilmoitettava mahdollisista ruokarajoitteista 15.3.2018 mennessä tästä.

Tehdään yhdessä hyvää toimintaa!

  1. IPY:n nykyinen hallitus

Siina Hakala (rahis)

Benina Jakobson (jäsenvastaava)

Riitta Keto

Misa Kokkonen

Jenni Leinonen (puhis)

Riikka Toivonen (sihteeri)

Koulutusta

Vuoden 2017 iltaluentojen sarja Terapiasuhteessa olemisen taito -kirjan pohjalta jatkuu syksyllä 2 mielenkiintoisella iltakoulutuksella.

Edullinen jäsenhinta on vain 40€ per ilta. Myös ei-jäsenet ovat tervetulleita 60€ iltahintaan.

PE 22.9.17 klo 17-20  Dosentti Riikka Korja: Kiintymyssuhdenäkökulma terapiasuhteen kehittymiseen.

PE 24.11.17 klo 17-20  Elina Weiste ja Liisa Voutilainen: Empatian ja erimielisyyden ilmaiseminen psykoterapiassa  – vuorovaikutustutkimuksen näkökulma.

Koulutuspaikkana Terapiatalo Sointu, Töölöntorinkatu 2 B (8 krs). Tarjolla viiniä ja pientä suolaista.

Uusi kirja julkaistu: Terapiasuhteessa olemisen taito

Terapiasuhteessa olemisen taito -kirja on julkaistu (https://www.editapublishing.fi/tuote/terapiasuhteessa-olemisen-taito), alla kirjan esittelyteksti ja kansikuva:

Terapiasuhteessa olemisen taito
(toim. Päivi Turpeinen ja Riikka Nurmento)

Psykoterapeuttisen työn keskeinen tavoite on tarjota asiakkaalle kokemus kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta – senkaltainen hyvä kokemus vuorovaikutuksesta, joka monilla psykoterapiaan hakeutuvilla on jäänyt hauraaksi. Psykoterapeutit tunnistavat yleisesti hyvän terapiasuhteen merkityksen sekä terapian mahdollistavana että hoitavana ulottuvuutena. Myös psykoterapian tuloksellisuustutkimusten pohjalta tiedetään, että terapiasuhteen laatu on keskeinen kaikkien terapioiden tuloksellisuuteen vaikuttava tekijä.

Terapiasuhdetta erilaisten asiakkaiden kanssa rakentaessaan terapeutti kohtaa monenlaisia kysymyksiä ja haasteita. Tämä kirja on syntynyt näiden kysymysten pohtimisesta. Terapiasuhteessa olemisen taito on psykoterapeuteille, psykoterapiaopiskelijoille, psykologeille, psykiatreille ja muille psykiatrian alan työntekijöille suunnattu teos, jossa esitetään teoria- ja tutkimuspohjaista tietoa terapiasuhteesta tukemaan kliinistä terapiatyötä. Kirjoittajat ovat psykoterapeutteja, psykoterapian tutkijoita ja kouluttajia, joita yhdistää kiinnostus uusimpaan psykoterapiatutkimukseen.

Kirja edustaa integratiivista lähestymistapaa, jossa yhdistetään tietoa psykoterapiatutkimuksesta sekä eri psykoterapiasuuntauksista. Kirjan näkökulma hyödyttää näin ollen eri teoreettisista viitekehyksistä käsin terapiatyötä tekeviä ja mahdollistaa kirjan käytön erityyppisissä hoitokonteksteissa ja psykoterapian alan koulutuksissa.